Eindelijk is het zo ver ondernemers; de tegemoetkoming van € 4.000 is uitgewerkt en u kunt de aanvraag indienen.

De voorwaarden staan erop; er is een lijst met SBI-codes bekend om te kunnen zien of u als onderneming in aanmerking komt.

Alleen voor detailhandel is de lijst nog niet bekend. 

Voorwaarden voor tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen.
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Wel moet de aanvraag middels digid of eHerkenning ingediend worden.

Maakt u gebruik van een intermediair dan heeft u hiervoor een machtiging nodig; u vult hiervoor een machtigingsformulier in.

Hoe lang het dan nog duurt ….?

Er wordt binnen twee weken besluit genomen en bij positieve besluit wordt binnen paar werkdagen het bedrag uitbetaald.

Let op!
Wanneer er later blijkt dat u niet terecht deze tegemoetkoming heeft ontvangen moet dit terugbetaald worden. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Komt u er zelf niet uit dan helpen wij u hiermee!

Wilt u uitgebreide artikel lezen dat doet u op de site van RVO; bron en link vindt u hieronder.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Consulting

Author Consulting

More posts by Consulting