Steunpakket-3-voor

NOW-regeling voor loonkosten van personeel verlengd

De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is verlengd. U kunt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van uw personeel.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • U krijgt vanaf 1 januari 2021 loonsteun bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.

De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020 bij UWV.

Tozo 3 krijgt toch geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021. De vervolgregeling heet Tozo 3.

De Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers krijgt per 1 oktober (nog) geen vermogenstoets. Dat maakte het kabinet bekend op 28 september in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

De Tozo 3 geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb’ers blijft

De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De grens voor omzetverlies gaat omhoog, van 20% naar 30%.
  • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan in plaats van 4 maanden.
  • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden.


In de maanden oktober tot en met december 2020 gelden tijdelijk bredere criteria versoepelde voorwaarden voor de TVL-subsidie:

  • Alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De beperking op basis SBI-codes vervalt daarmee tijdelijk.
  • Gesloten horecabedrijven krijgen een aanvullende subsidie bovenop de TVL. Deze eenmalige subsidie is bedoeld om te helpen met gemaakte of nog te maken kosten voor voorraad en aanpassingen.
  • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer zij niet kunnen voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Langer tijd voor aflossen belastingschuld

U heeft langer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. U kon dit aanvragen tot 1 oktober 2020. U hoeft pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met betalen.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Het kabinet investeert geld om mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen, te helpen ander werk te vinden. In totaal trekt het kabinet hier € 1,4 miljard voor uit. Ook flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen gebruik maken van de scholingsmaatregelen. De maatregelen worden nog uitgewerkt.

Meer steun voor de culturele sector

Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Consulting

Author Consulting

More posts by Consulting